Gå till innehåll

Ansökan om bistånd till barn och ungdomar

Här kan du ansöka om hjälp och stöd för barn och ungdomar under 18 år. Oftast kan familjer lösa sina problem på egen hand, men ibland kan det behövas råd och hjälp och stöd från professionella utanför den egna familjen. De föräldrar eller barn/ungdomar som upplever att de behöver mer stöd än vad familjen kan erbjuda kan ansöka om stöd här.

Du kan ansöka om bistånd om du är vårdnadshavaren för barnet. Om ni är två vårdnadshavare ska båda ansöka om stödet.

Om du har fyllt 15 år kan du själv ansöka om stöd för egen del men vi kommer att prata med dina föräldrar under utredningen.

Om du är osäker på om du ska ansöka eller vad du ska ansöka om kan du alltid kontakta mottagningsgruppen tfn 0457-618 975 alla vardagar 10.00-11.45

Vad händer med din ansökan?

När ansökan kommit in kommer en socialsekreterare kontakta dig och tillsammans med dig komma fram till vilket stöd som är lämpligt.

Socialsekreteraren sammanfattar vad ni kommit fram till i en utredning och fattar beslut om eventuellt stöd enligt Socialtjänstlagen.

 
 

Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen, Barn och familj

Tjänsten är publik. Ingen inloggning krävs.
Tillbaka