Gå till innehåll

Kommunen arrenderar ut:


Åker och betesmark i Backaryd
Jakt Backaryd
Jakt Kallinge vattentorn
Jakt Hulta - Skaftaskär

Utarrenderingen sker genom anbud. Anbudstid 2023-02-17--2023-03-05

För kartor och ytterligare information besök vår hemsida: ronneby.se/arrenden

 
 

Anbud för arrende av kommunägd mark

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka