Gå till innehåll

Enligt 9 kap 11 § andra stycket i alkohollagen är innehavaren av ett serveringstillstånd skyldig att anmäla till kommunen om verksamheten ska upphöra.

 
 

Anmälan upphörande av serveringstillstånd

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka