Gå till innehåll

Folköl är, enligt 1 kap 8 §alkohollagen, öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. För att få sälja eller servera folköl måste du anmäla detta till Socialförvaltningen. Detaljhandel med folköl eller servering av folköl får ske i lokaler eller andra utrymmen som är godkända eller registrerade livsmedelsanläggningar enligt livsmedelslagstiftningen. Den som bedriver detaljhandel med folköl eller servering av folköl ska även utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen/serveringen och ansvara för att personal har erforderliga kunskaper om vad som gäller. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. Försäljningen/serveringen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

 
 

Anmälan om folköl

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka