Gå till innehåll

Sponsring

I vårt långsiktiga hållbarhetsarbete är sponsring en viktig del. Vi ser det som vårt ansvar att ge tillbaka i form av ett lokalt engagemang som stöttar kommuninvånarnas fritid och kultur i närområdet, så att människor kan mötas, skapa sociala sammanhang och grundlägga både förståelse och respekt för varandra. Sponsorsamarbete med Ronnebyhus bygger på ett affärsmässigt upplägg som ska gynna båda parter.
Social hållbarhet innefattar en stor mängd olika typer av föreningar och organisationer. Det kan t.ex. vara idrottsföreningar, kulturarrangemang, sociala projekt eller andra aktörer som utför ett viktigt arbete i frågan om social hållbarhet.

Maximalt sponsringsbidrag är 10 000 kr per år och förening.

Särskilt viktigt för oss när vi väljer samarbeten

- Sponsringen överensstämmer med våra värderingar.

- Samarbetet har ett positivt värde för oss och vårt varumärke.

- Båda parter får ett tydligt utbyte.

- Verksamheten bedrivs i Ronneby kommun.

Ansökningar ska ha inkommit senast 31:a mars

Om du vill diskutera idéer och upplägg vänligen kontakta:
Jessica Olsson
Bosocial samordnare
jessica.olsson@ronnebyhus.se
Telefon: 0457-617061

 
 

Sponsring

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka