Gå till innehåll

Dödsboanmälan

Som dödsbodelägare kan du ansöka om en dödsboanmälan när:

- Dödsboets tillgångar endast räcker till utgifter till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

- Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt (i Sverige eller utomlands) i dödsboet.

- Dödsboets tillgångar är orörda och det finns underlag som med säkerhet fastslår de ekonomiska förhållandena. Vid komplicerade värderingsfrågor eller när det krävs mer efterforskning av den avlidnes tillgångar upprättas istället en bouppteckning.

- Samtliga dödsbodelägare är överens om att ansöka om dödsboanmälan. Om någon istället begär att en bouppteckning ska upprättas görs ingen dödsboanmälan.

Du ansöker via denna e-tjänst.

 
 

Dödsboanmälan

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka