Gå till innehåll

Här kan du som medborgare begära information om allmän handling enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.6, 4§.

 
 

Begäran allmän personalhandling

Tjänsten är publik. Ingen inloggning krävs.
Tillbaka