Gå till innehåll

Här kan ni lämna uppgifter för faderskapsbekräftelse om ni vill fastställa faderskapet innan barnet är fött. Vi kontaktar er då för en besökstid.

Fr o m 1 januari 2022 finns möjlighet att bekräfta föräldraskapet direkt inom 14 dagar efter det att barnet är fött via en e-tjänst hos Skatteverket

Där kan ni också läsa om hur det går till och vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig. Det går också att anmäla gemensam vårdnad.

 
 

Faderskap

Tjänsten är publik. Ingen inloggning krävs.
Tillbaka