Gå till innehåll

Oro för barn - anmälan

Att anmäla

Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till socialnämnden. Denna e-tjänst är öppen dygnet runt men bevakas vardagar under kontorstid.

Om du behöver komma i kontakt med socialtjänsten, gällande ett akut ärende under kontorstid kontakta socialkontorets reception tfn 0457-618 258

Vad händer sedan?

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du anmäler som tjänsteperson kan du komma att bli inbjuden av socialtjänsten till ett möte angående anmälan. På mötet deltar Socialtjänsten, vårdnadshavare och ibland barnet

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta mottagningsgruppen tfn 0457-618 975

Anmälningar via denna e-tjänst hanteras under följande tider av Mottagning barn och familj under kontorstid som är

måndag-fredag 08.00-16.00,

Dag före röd dag 08.00-12.00

Övrig tid är det ingen som bevakar inkommande anmälningar via e-tjänsten utan då hanteras det vid nästa bemannade tid enligt ovan.

Vid brådskande oro utanför kontorstid, kontakta den Sociala beredskapen via Trygghets- och räddningscentralen i Kristianstad tel. 040-6769058

 
 

Orosanmälan barn

Tjänsten är publik. Ingen inloggning krävs.
Tillbaka